Business Center

verwelkomt u met plezier om u te helpen bij de ontwikkeling van uw bedrijf in de omgeving van Dilbeek. Ons Business Center ligt vlak bij de snelweg

U kunt uw post rechtstreeks naar ons centrum sturen en uw bedrijf bij ons laten domiciliëren.

folder

Verschillende aanbiedingen worden u voorgesteld volgens uw verwachtingen.

Heeft u hulp nodig bij het creëren van een BVBA of CVOA? Wilt u een beroep doen op professionals om u te begeleiden naar de beste keuzes?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen effectief op uw vragen reageren. De creatie van een BVBA gebeurt in 48 uur en voor een CVOA duurt het slechts 24 uur!

Onze tarieven

page_line (1)

VIRTUAL OFFICE

€49

excl. BTW / per maand

 • Toegang tot het kantoor (Aangeboden)
 • 1 uur vergaderruimte per week

PREMIUM OFFICE

€89

excl. BTW / per maand

 • Toegang tot het kantoor (Aangeboden)
 • Domiciliëring van uw bedrijf
 • Uw mail ontvangen
 • Coworking Space

SILVER OFFICE

€109

excl. BTW / per maand

 • Toegang tot het kantoor (Aangeboden)
 • Domiciliëring van uw bedrijf
 • Ontvangst van uw post en dagelijkse scanning
 • Toegang tot de vergaderzaal
 • Coworking Space

GOLD OFFICE

€139

excl. BTW / per maand

 • Toegang tot het kantoor (Aangeboden)
 • Domiciliëring van uw bedrijf
 • Ontvangst van uw post en retourzending per post naar een adres naar keuze
 • Toegang tot de vergaderzaal
 • Coworking Space
 • 250 Visitekaartje (gratis)
 • Afspraken maken en beheren van uw gesprekken

Vragen en antwoorden over de domiciliëring

page_line (1)

Wat is domiciliëring?

Elke in België geregistreerde vennootschap moet een fysieke maatschappelijke zetel hebben die gevestigd is in het Koninkrijk België. De maatschappelijke zetel is de maatschappelijke zetel van de vennootschap, d.w.z. de plaats waar de post van de vennootschap aankomt en waar alle wettelijke documenten van de vennootschap (statuten, aandeelhoudersrekeningen, boekhoudkundige bescheiden) worden bewaard.

Hoe werkt de maatschappelijke zetel van het bedrijf?

Zodra het domiciliëringscontract ondertekend is, heeft u een specifiek adres voor uw bedrijf. Uw bedrijfsnaam en adres zijn dan de officiële contactgegevens die u overal kunt gebruiken: website, flyers, visitekaartjes, correspondentie met administratieve autoriteiten.

Zijn er voorwaarden waaraan moet worden voldaan om uw bedrijf te kunnen vestigen?

Om uw maatschappelijke zetel te kunnen vestigen, moet u

 • Een echte samenleving hebben;/li>
 • Een BTW-nummer* hebben (tenzij nieuwe grondwet)
 • ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (ECB) van België
 • Voer de automatische incasso uit voor een periode van minimaal drie maanden

Ik heb nog geen BTW-nummer, is dat een probleem?

Helemaal niet. Veel van onze klanten bevinden zich in dezelfde situatie! Vervolgens voltooien we de registratieprocedure op basis van de offerte (3 maanden vooruitbetaalde diensten). U ontvangt het adres dat u aan de notaris moet meedelen. Zodra u uw BTW-nummer heeft geactiveerd, zetten wij de offerte om in een factuur. Dit laat u toe om deze kosten op te nemen in de kosten van uw bedrijf.

Kan een natuurlijk persoon in een zakencentrum wonen?

Onze domiciliëringsdienst is bestemd voor rechtspersonen en ondernemers die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefenen.

De domiciliëring van natuurlijke personen is onderworpen aan specifieke regels:
U moet uw nieuwe adres doorgeven aan de dienst bevolking van uw gemeente. Normaal gesproken moet deze verklaring worden afgelegd binnen de 8 dagen na de verhuizing. De gemeente start vervolgens een onderzoek om te bevestigen dat u uw hoofdverblijfplaats daadwerkelijk hebt gevestigd op het door u opgegeven adres. Het wijst een buurtfunctionaris of een bevoegde ambtenaar aan om te controleren of u zich daadwerkelijk op de aangegeven locatie bevindt.

De criteria die door de gemeenten worden gehanteerd om te beoordelen of een persoon daadwerkelijk op een plaats woont, zijn de volgende

pic-1

De persoon woont het grootste deel van het jaar op dit adres

pic-2

De persoon bereikt dit adres na zijn of haar beroepsbezigheden

pic-3

Het is de plaats waar kinderen naar school gaan

pic-4

Het is de plaats waar facturen voor energieverbruik (gas, elektriciteit, water) worden gefactureerd

Indien niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt de inschrijving in de gemeente geannuleerd op basis van het principe dat elke persoon moet wonen in de plaats waar hij/zij werkelijk woont.

Hoe kom ik aan mijn mail

Verschillende oplossingen zijn beschikbaar voor u:

 • U gaat tijdens kantooruren naar kantoor om uw post op te halen
 • Wij openen en scannen uw post naar het gewenste e-mailadres
 • Wij sturen al uw post door naar het gewenste adres (voor een verzendkosten van €1 per postzegel exclusief BTW).

Welke stappen moeten worden ondernomen om de maatschappelijke zetel van mijn bedrijf te verplaatsen?

Als het een kwestie van:

 • van een rechtspersoon (BVBA, CVOA,….) De verplaatsing van de maatschappelijke zetel moet worden beslist door de vertegenwoordigers van de vennootschap, via een algemene vergadering en vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe adres moet ook aan de ECB en de BTW worden meegedeeld.
 • Een activiteit als natuurlijk persoon (zelfstandige, zelfstandige, zelfstandige buitenlandse btw) Het nieuwe bedrijfsadres moet aan de ECB worden meegedeeld en aan de ECB worden overgeschreven.
  Wij kunnen het werk voor u doen.

Kunt u de aangetekende post namens mij ontvangen?

GMet de flexibele professionele postvolmacht van Bpost kunnen wij al uw aangetekende zendingen voor u afhalen en vervolgens naar u toesturen. U ontvangt een niet-nominatieve volmachtkaart die ons kantoor een mandaat geeft voor een periode van drie jaar. Meer informatie over de postvolmacht voor professioneel gebruik is te vinden op het volgende e-mailadres:

Moet het aandelenregister worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap?

Ja, elke geïnteresseerde derde moet het aandelenregister kunnen raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

Dit betekent dat iedereen die belangstelling kan aantonen, de inhoud van het aandelenregister kan lezen.

Geïnteresseerde derden zijn bijvoorbeeld de FOD Financiën, de FOD Economie en andere openbare instellingen.

Aankoop – Verkoop van een bedrijf

page_line (1)
pic-5

EEN BEDRIJF KOPEN

Het vinden van markten, lokalen, investeren, huren, klanten vinden en behouden….. Bespaar wat van deze inspanningen door een bedrijf over te nemen. Bespaar tijd en krijg waardevolle hulp. Neem het stokje over van een baas die de fakkel graag aan u doorgeeft.
Wij zijn er om u objectief te helpen. Wij zijn de schakel tussen u en de koper.
Het is aan ons om angsten en aarzelingen te beheersen door u te begeleiden.
Denken over je nieuwe leven, je helpen om duidelijk te zien door de juiste vragen te stellen is onze job, onze “passie”.
Omdat we zelf bedrijven hebben gekocht, kennen we de technologie, maar ook alle menselijke aspecten die eigenlijk het belangrijkst zijn

pic-6

MIJN BEDRIJF VERKOPEN

Business transfer is onze business en ook onze professionele passie!
Wij beginnen onze missie zodra u het project heeft om uw bedrijf te verkopen en wij zullen het met u afronden na betaling.
Het is het emotionele aspect dat de manager in het algemeen verhindert om een objectieve beslissing te nemen. Daarom is de rol van de expert cruciaal om de baas te stimuleren en het emotionele gewicht zelfstandig en zonder vooroordelen weg te nemen.
Of uw wens om uw bedrijf vandaag of morgen te verkopen, het is tijd om een strategie te implementeren.
Succesvolle overdracht moet uw laatste persoonlijke uitdaging in uw bedrijf zijn!

Snel aan de slag? Gebruik Business Center. Wij zijn gevestigd in de omgeving van Dilbeek en zullen uw vragen efficiënt beantwoorden.esoin de commencer rapidement ?  Faites appel à Business Center. Nous sommes situés dans la région de Dilbeek et nous répondrons efficacement à vos questions.

Neem uw eigen bedrijf op!

Naamloze vennootschappen (BVBA) laten u toe om een bedrijf te starten zonder uw privévermogen in gevaar te brengen. Deze structuren maken het ook mogelijk om de beloningsmethoden te diversifiëren, wat een positieve invloed kan hebben op de hoogte van de te betalen sociale zekerheidsbijdragen. Tot slot is de BVBA een populaire structuur in België omdat het ervoor zorgt dat de aandelen binnen de familiekring behouden blijven.

 • Bijeenkomst om uw project en de haalbaarheid ervan te kennen
 • Verificatieprocedure met betrekking tot de vereisten
 • In termen van diploma (België of EU-lidstaat)
 • Op het gebied van beroepservaring en toegang tot beroepen
 • Oprichtingsprocedure
 • Juridische bijstand en advies over de structuur van de vennootschap, haar doel, het aantal aandeelhouders en de aandelen
 • Ontwikkeling van het businessplan
 • Voorbereiding van de statuten
 • Contact en afspraak boeken bij de notaris
 • Administratieve procedure voor de registratie van het bedrijf
 • btw-activering
 • Identificatie bij de ECB
 • Procedure voor het identificeren van partners met het socialezekerheidsstelsel

Vragen en antwoorden over BVBA en CVOA

page_line (1)

HOE MAAK JE EEN BVBA?

Om een BVBA te maken heb je minstens 2 oprichters nodig. Er is een type bedrijf waar slechts één oprichter voldoende is.

Het grote voordeel van de BVBA is dat hij slechts een beperkte aansprakelijkheid met zich meebrengt. In geval van faillissement kunnen de activa van de aandeelhouders immers niet in beslag worden genomen door schuldeisers. Zij hebben echter wel recht op een vergoeding uit het geïnvesteerde kapitaal.

Er zijn slechts bepaalde voorwaarden voor de overdracht van de aandelen aan externe aandeelhouders.

Het is essentieel om een basiskennis te hebben van het beheer van een vennootschap om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te kunnen oprichten. Daarna moet u een afspraak maken met een notaris om een notariële akte op te stellen en tenslotte een ondernemingsplan voor te stellen.

Het kapitaal van de onderneming moet worden gestort.

Bij de BVBA bestaan twee varianten

EBVBA


1 oprichter

Iets hoger startkapitaal

BVBA STARTER


Bijstand aan starters die niet over voldoende middelen beschikken

Oprichting van een vennootschap met een startkapitaal van €1

Boekhouding van een BVBA

Er moet een dubbele boekhouding worden gevoerd, d.w.z. elke boeking gaat gepaard met een soort omkering, omdat er sprake is van een opbrengst of betaling als tegenprestatie.

Belastingen van een BVBA

De winsten van uw BVBA zijn uiteraard onderworpen aan een belasting die “vennootschapsbelasting” wordt genoemd. Uw winst komt logischerwijs overeen met de inkomsten van uw bedrijf minus de bewezen kosten. Het is goed om te weten dat het salaris van de manager ook een aftrekbare beroepskost is. Het vennootschapsbelastingtarief is 33,99%.

Wat zijn de verschillen tussen een BVBA en een CVOA?

Een CVOA is een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. De belangrijkste verschillen met een BVBA zijn de volgende:

 • Er is geen minimumkapitaal vereist, zelfs geen financieel plan, hoewel dit laatste wordt aanbevolen.
 • Voor bijdragen in natura hoeft u niet via een accountant te gaan.
 • De akte kan onder private handtekening worden opgemaakt, zonder dat u naar de notaris hoeft te gaan. Het enige wat je nodig hebt zijn twee originele kopieën.

Voor prijzen en termijnen, aarzel niet om ons te contacteren op +32472599814. Onze kantoren zijn gevestigd in de regio Dilbeek (Vlaams-Brabant).

 • Cela fait deux ans que nous sommes domiciliés chez Business Center et nous sommes ravis des services
  Sophie. T
 • Nous louons nos bureaux à Business Center, super endroit, les bureaux sont modernes, propres et fonctionnels !!
  Nicolas. D
 • Bedankt Business Center voor de ondersteuning bij de aankoop van mijn bedrijf
  Yans. L
placeholder (4)

Ninoofsesteenweg 62-64 à 1700 Dilbeek

call (7)

0477/83.00.00

Stuur ons een bericht…

page_line (1)

BEL ME NU
+
Bel mij!
logo blanc